Feeds:
Entradas
Comentarios

LLicències

Un dels valor més destacats que ofereix Internet es el seu caràcter divulgatiu, per que altres ho puguin aprofitar i utilitzar, copiant o reproduint si es necessari. Però una cosa ben diferent es que es pengin les medalles d’allò que s’ha copiat o reproduït fidelment sense citar l’autor, encara que estigui publicat sota una llicència  Creative Commons.

Podem destacar algunes de les llicencies més utilitzades:

©: Tots els drets reservatss
BY: Atribució
BY-SA: Atribució compartida

Si posem per cas Wikipèdia, el projecte més gran en wikis que utilitza la plataforma wikiMedia, utilitza una llicencia copyleft. Es a dir, el contingut de Wikipèdia pot ser copiat, modificat i redistribuït sempre i quant la nova versió garanteixi els mateixos drets.

 

FONTS

Wkipedia

Copyright

Anuncios

Personalitzar un Wiki

Per començar a configurar el que seria el nostre Wiki, a partir d’una configuració prèvia que ja realitzat en la seva instal·lació, cal modificar alguns paràmetres a través de l’arxiu Localsettings.php. 

 

1. Configurar Localsettings.

En Mediawiki l’arxiu Localsettings.php conté la configuració “local” del Wiki que hem instal·lat. Aquest arxiu permet fer tot tipus de variacions per oferir diferents serveis, així com personalització del wiki.

Podem observar alguns dels paràmetres de la configuració.

 

2. Configuració del Logo

Dins de “Monobook”, la Variable $wgLogo permet modificar la imatge que volem il·lustrar en la part superior del menú lateral esquerra..

 

3. Editar Sitenotice MW

 Quant volem modificar els continguts de la part superior en totes les pàgines que es creïn, cal editar la pàgina MediaWiki:Sitenotice

 

4. Editar Sidebar MWA

Així com la operació anterior, podem realitzar una modificació en la barra de navegació lateral esquerra. En aquest cas, cal editar la pàgina MediaWiki:Sidebar 

 

 

Nota: Totes les modificacions que fem desde el Wiki s’ha de realitzar com a administradors, ja que sinó no ens serà possible la operació.

 

Definició projecte

1.Quins serveis concrets oferirem

Un dels nostres propòsits es fomentar la cultura emprenedora proporcionant informació d’interès a través d’un espai dedicat a joves que vulguin ser futurs emprenedors:

 

Wiki                                                   

 

 • Quòrum de projectes:  Crear un quòrum de projectes, innovacions i propostes, on la gent pugi penjar les seves idees i tot pot ser possible. També els joves valors del món empresarial tenen cabuda en aquest espai on seran projectes destacats, com a projectes realitzats, i poden ser de referència per els demès.

 

És una bona oportunitat per desenterrar aquells projectes que han quedat en el calaix i poder trobar-li una sortida així com poder compartir, crear i cercar noves idees.

 

 

 • Glosari del emprenedor: eina wiki comú molt interessant per enriquir el llenguatge empresarial.

 

Blog

 

 • Activitats: Agenda de tot el que envolta l’ espai SomJoves.
 • Actualitat: Articles, noticies, informació relacionada amb el tema a tractar.
 • Concursos (JFE): Projectes i guanyadors dels anys anteriors.
 • Entrevistes: Joves emprenedors d’ èxit comparteixen els seus coneixements.
 • Tests: Com ser un bon emprenedor, avaluació d’ aptituds…

 

2. Usuari a qui va dirigit?

Es dirigeix a joves decidits per fomentar la cultura emprenedora proporcionant informació d’interès per aquesta comunitat emprenedora i innovadora a través

del espai SomJoves.

 

Majoritàriament, els joves a qui ens adrecem comprenen una edat de 18 a 30 anys, això no exclueix que també pugui ser d’interès per a altres públics com empreses, professors i persones interessades en el coneixement i la divulgació del món emprenedor.

3. De quina manera ho plantegem?

La intenció del projecte es mostrar la informació resultant de la col·laboració entre moltes persones de manera estructurada en diferents camps per tal de facilitar la movilitat de l’ usuari per la pàgina.

En aquests camps es descriuran aspectes  com el propòsit del projecte, un recull de projectes, propostes, idees…

També hi haurà diferents apartats oberts dedicats a la ajuda i a la col·laboració entre usuaris interessats en un mateix projecte.

Pel que fa a la part estètica volem donar una imatge clara i ordenada per una bona interpretació de la arquitectura de la informació.

 

 

4. Buscar exemples:

Alguns dels exemples dels quals ens poden ser útils i prendre com referents son:

 

Experimenta_wiki

Wikipedia

INSTALL PARTY

Guia para instal·lar WordPress

Els passos de la instal·lació de WordPress son els següents:

 1. Crear en el proveïdor d’allotjament una base de dades MyQL. Es essencial anotar el nom de la base de dades, el nom d’usuari i la contrasenya d’accés, doncs es necessitaran per poder instal·lar el WordPress en el proveïdor d’allotjament. En el nostre cas utilitzarem el d’Elisava amb les dades proporcionades a classe.
 2. Descarregar la última versió de WordPress
 3. Pujar mitjançant un programa FTP tots els arxius al espai subministrat per el proveïdor d’allotjament. Nosaltres ho farem a través del dremeweaver per transferir la carpeta i els fitxers al servidor.
 4. Copiar els arxius WordPress al servidor web.
 5. Obrir un navegador web, accedir a la ruta on hem instal·lat la aplicació i seguir els passos d’instal·lació.
 6. ja tenim el blog instal·lat

 

Tot això ens obre un ampli ventall de possibilitats per poder personalitzar el nostre blog a través de plantilles modificant la seva estructura; tipografia, colors, imatges, etc. Hi ha multitud de temes, entre els quals els usuaris poden seleccionar el que més els hi agradi i adaptar-se a les seves necessitats. Existeixen molts llocs web dedicats a temes per WordPress; un dels més complerts es http://themes.wordpress.net.

Existeixen multitud de fonts on podem arribar a consultar per ampliar aquest coneixements i poden ser de gran ajuda. A continuació, senyalem uns quants tutorials.

Guia para instal·lar MediaWiki

Mediawiki es un software per la creació de wikis. Es el utilitzat per la wikipedia i per tant un dels més extesos.

Per tractar-se de MediaWiki d’una eina web, el procés d’instal·lació es similar independentment del sistema operatiu instal·lat.

 1. Crear en el proveïdor d’allotjament una base de dades MyQL. Es essencial anotar el nom de la base de dades, el nom d’usuari i la contrasenya d’accés, doncs es necessitaran per poder instal·lar el Mediawiki en el proveïdor d’allotjament. En el nostre cas utilitzarem el d’Elisava amb les dades proporcionades a classe.
 2. Descarregar la última versió de Mediawiki
 3. Pujar mitjançant un programa FTP tots els arxius al espai subministrat per el proveïdor d’allotjament. Nosaltres ho farem a través del Dremeweaver per transferir la carpeta i els fitxers al servidor.
 4. Copiar els arxius Mediawiki al servidor web.
 5. Obrir un navegador web, accedir a la ruta on hem instal·lat la aplicació i seguir els passos d’instal·lació.
 6. Ja tenim el wiki instal·lat

 

Nota: la configuració per defecte de MediaWiki s’estableix en el arxiu de DefaultSettings.php. El que hem de fer es copiar l’arxiu LocalSettings.php les línees que volem modificar, i editar sobre aquest últim arxiu. Com primer processa l’arxiu DefaultSettings.php i després l’arxiu LocalSettings.php, quant dos paràmetres es repeteixen, prevaleix els valors establerts en localSettings.php.

 Primer va ser Internet, més tard van aparèixer les Intranets, portant tot tipus de beneficis de la xarxa al terreny de les empreses i organitzacions i finalment les Extranets que aglutinen les dos anteriors potenciant-les.

 

Internet: s’ha convertint, en el món dels medis, en un fenomen mediàtic, ja que representa una revolució en la forma de transmetre aquesta informació i també l’enllaç d’aquesta informació.

 

Intranet: L’ús creixent d’Internet com instrument de comunicació i distribució de la informació propicia a empreses crear un espai on utilitzar els mateixos servidors web  per difondre la informació interna al personal de la mateixa companyia per gestionar grans volums de dades.

 

Extranet: Per alguns es una part de les intranets de la empresa que es fan accessibles a altres empreses u organitzacions. Es una connexió entre empreses a través de Internet, una eina que permet la col·laboració entre empreses.

 

Podem concloure, doncs, que Internet ha portat una nova era de la comunicació global, Intranet una revolució en les comunicacions internes de les companyies i Extranet una revolució en les relacions comercials.

 

 

FONTS:

 

Hcidata

Intellia

Lotura

  

La imatge adjunta és una maqueta del projecte.

 

Presentació del projecte ”SomJoves“ que neix per impulsar i fomentar l’esperit emprenedor a Catalunya.

Nota: L’exercici de com editar wikis ens ha tocat elaborar un formulari per els briefings dels projectes. 

 

 

Per no barrejar temes, hem volgut dedicar un post exclusiu per realitzar un “minitutorial” per saber configurar el FTP (File Transfer Protocol)  quant necessitem accedir al servidor Web que ens dona servei i poder pujar la informació o arxius necessaris.

 

IMPORTANT:

Per poder començar a configurar el FTP en Dreamweaver es necessari primer de tot tenir en un directori dins d’una carpeta els arxius que desitgem pujar.

 

Ara ja podem començar la configuració:

1. Obrir Dreamweaver.

2. Crear un nou Site: Accedir a la barra de menú  “Site” > “New site”

 

  3.  A continuació es mostra el procediment visual principal de la configuració de les nostres propietats

 

Site name: Assignem el nom que volem pel nostre site.

Local Root folder: On emmagatzemar els arxius a la màquina local.

Http Addres: la nostra direcció URL (opcional)

  

 
Access: FTP

 

FTP Host: ftp.elisava.es

Login: Nom de la compte d’usuari que es tingui en el servidor.

Pasword: Contasenya per accedir a la carpeta

  

IMPORTANT:

un cop incorporades totes les dades es recomanable prémer el botó “Test” per comprovar que totes les dades estiguin correctes. Un cop verificat, prenem “OK”.

 

  

 

 

En aquesta finestra tindrem control total dels arxius especificats anteriorment en “Local Folder”  (màquina local) mostrats a la dreta de la finestra y els del seu “Remote Site” (web) mostrats a l’esquerra de la mateixa. És així com podem senzillament administrar els nostres archius de manera ràpida i eficient.

Nota: deixem un link del nostre exercici HTML+CSS i que hem pujat  amb FTP.

 Link exercici: no disponible

FONTS: