Feeds:
Entradas
Comentarios

Posts Tagged ‘clases’

 

 

Com a complement del post sobre CSS ja publicat, Podem definir on es poden col·locar les fulles d’ estil:

  • Arxiu CSS vinculat (Recomenat).

Es vincula a l’ HTML posant dins el meta el codi <link rel=”steelsheet” type text/css ref.=”nom de l’ arxiu.css”/> 

  • Dins el <HEAD>

            <style> </style>

  • Paràmetre etiqueta HTML

            style=”…….”

            <div style=”fontsize:140%”>

            </div>

 

També cal comentar a que podem atribuir els CSS:

  • Identificadors. Amb els identificadors podem aplicar un disseny a les etiquetes del codi html. Per fer-ho escriurem el nom de la etiqueta seguit de # i del nom del identificador.

          Exemples: #columnadreta; #negreta…

  • Classes. Són similars als identificadors però en lloc de identificar un sol element,   n’ identifiquen un grup. Això permet donar estil diferents elements de la mateixa etiqueta. El llenguatge utlilitzat és un punt (.) davant el nom de la classe.

          Exemples:.textpetit, .destacats…

  • Etiquetes HTML. Una etiqueta és una lletra, paraula… que és dona a un element per poder identificar-lo.

          Exemples: html, body, h1, p, a…

 

En el cas de conflicte entre l’ acció de un identificador i una classe prevaleix la informació del identificador ja que, com és veu en el llistat, està per damunt en l’ ordre de jerarquía. Aquesta propietat és la que dona el nom de CSS ja que significa fulla d’ estil en cascada.

 

Per maquetar tota la informació dins la web s’ utilitzen paràmetres com float o clear mitjançant els quals es controlen aspectes com l’ alineació i col·locació del contingut dins de la pàgina.

 

 

Fonts:

 

Aprende-gratis 

Stardustxs

 

Read Full Post »