Feeds:
Entradas
Comentarios

Posts Tagged ‘discussió’

 

 

 

¿Què és un wiki? Imagina que accedeixes a una pàgina web i pots modificar casi tot el que hi ha publicat i que cada canvi apareix immediatament en la web, sense pensar per cap tipus de revisió prèvia. Amb aquest concepte, el present vídeo  ens pretén explicar d’una forma original el món wiki.

 

Tal com comenta dvdgmz, MediaWiki potser és un dels sistemes wikis més conegut, ja que fa servir un gran projecte com és Wikipedia. Permet la creació, intercanvi i revisió de continguts de forma col·laborativa. La finalitat principal és la possibilitat de crear pàgines web sobre un mateix tema que s’ alimenten de la aportació de diferents usuaris. Aquest recull d’informació compartida possibilita que es creï una comunitat que s’interessa sobre un mateix tema i que la aportació dels seus usuaris ajudi a que la web en conjunt sigui més completa.

 

Les pàgines que es formen a partir d’aquest sistema són els wikis. Aquests llocs estan formats per la informació, text, imatges, enllaços…, aportada per els usuaris, els quals la poden crear, modificar o borrar en qualsevol moment i de forma senzilla.

 

Característiques dels wikis:

 

·     Sistema multiusuari: Tothom pot aportar informació, comentar…

·     Sistema de edició oberta: Qualsevol pot editar el que ja existeix.

·     L’ edició es fa sobre el browser (navegador)

·     Alta tolerancia a errors: Això s’ aconsegueix gràcies a l’ historial, ja que pot recuperar informació ja publicada que hagi estat borrada o editada inadequadament.

·     Apartat per a discussió: És un espai on es discutiexen temes exposats fora de la pàgina mostrada. També serveix com a apartat d’ organització de la pàgina.

·     És hipertextual: Permet enllaçar pàgines entre si.

·     Fácil creació de nodes

 

 

 

FONTS

Wikipedia

Maestrosdelweb

Exemples de Wikis

  

Read Full Post »