Feeds:
Entradas
Comentarios

Posts Tagged ‘editar’

Editar un Wiki

En un Wiki, l’informació està organitzada en “articles”. Podem editar els articles existents o afegir d’altres de nous, sense que això suposi dificultat ninguna. Per poder editar un wiki  s’han de seguir els següents passos.

  1. Fer un login, de manera que ens habiliti la opció “editar”.
  2. Es important saber que no estigui creada la pàgina que volem amb el contingut desitjat, per això avanç hem de cercar el contingut similar al que volem publicar. Poden passar els següents casos:

 

  • Trobar una pàgina amb contingut similar, per tant hem de donar-li a editar a la pàgina en les opcions de la barra superior, per poder modificar el contingut i fer d’aquesta una pàgina més complerta.
  • No hem trobat la pàgina, però existeix un enllaç amb vermell on hi ha una descripció igual. En aquest cas haurem de prémer sobre l’enllaç i posteriorment a editar.
  • Si no existeix l’enllaç que busquem, Editem la pàgina anterior que hauria de direccionar-nos a aquest enllaç (recordem que per fer un enllaç ha de ser del tipus [[nom]] ). Hem de tenir en compte que si no hi ha cap pàgina que enllaci a la nostre, ningú veurà la nova entrada.

    3. Per editar:

H1: = Text:=

H2: == Text:==

H3: === Text:===

Bold: Triple ‘

Italic: Doble ‘

Línea: —-

URL amb etiqueta: [[http://nom.url|etiqueta

Imatge: [[imagen:nombre.jpg]] (png, jpeg, y gif )

 Altres aplicacions: 

  • Plantilles

Principalment serveixen per poder aplicar estils, tals com recuadres de colors, alineacions predeterminats textos, d’aquesta froma ahorrem temps a la hora d’aplicar aquests en un document determinat i així mateix s’aconsegueix una uniformitat en la majoria dels articles. 

  • Categories

És important tenir en compte les diferents categories per mantenir una jerarquia a l’hora de inserció articles. Un exemple de categoria:

 [[Categoria:Nombre de la categoria]] 

 

 

FONTS:

 

Miniguias

 

Read Full Post »

Fa uns dies enrere us presentàvem què era el wordpress, avui anirem més enllà per explicar com funciona aquesta eina i poder realitzar un blog personal amb pocs passos, gracies aquest videotutorial que hem preparat.

1. Creació d’un post

D’una forma senzilla podem publicar un post en el nostre blog en pocs passos, tant senzill com situant-nos en la pestanya de redactar i inserció del títol junt amb el contingut desitjat. El text podrà ser editat gràcies a les eines que facilita WordPress.

2. Inserció d’imatges

Si desitgem incorporar imatges per completar el nostre weblog, ho podem realitzar mitjançant diferents mètodes..

  • Part I: Desde URL

La operació es tant senzilla com prémer l’icona del arbre per poder incorporar la URL de la imatge que volem incorporar en el post. Posteriorment poden incorporar dades com la descripció de la mateixa o la posició que volem que aparegui. A continuació prenem “insertar” per poder afegir l’imatge i Finalment a publicar (o en el seu defecte a guardar), Si volem veure els resultats anem a “visit site”.

  • Part II. Desde disc dur

Aquesta operació resta una mica més llarga, però no per això més complicada. Per que el nostre blog resti lliure d’espai el que fem es penjar l’imatge a Internet independentment del nostre espai web. Per realitzar aquesta operació ho podem fer directament desde el mateix WORDPRESS prenen el botó “add image” i posteriorment escollim l’imatge a carregar. Un cop que estigui carregada, ens ha de donar una URL que la copiarem i tot just ja la tindrem per poder fer la mateixa operació anterior (part I).

Read Full Post »