Feeds:
Entradas
Comentarios

Posts Tagged ‘Mediawiki’

Per començar a configurar el que seria el nostre Wiki, a partir d’una configuració prèvia que ja realitzat en la seva instal·lació, cal modificar alguns paràmetres a través de l’arxiu Localsettings.php. 

 

1. Configurar Localsettings.

En Mediawiki l’arxiu Localsettings.php conté la configuració “local” del Wiki que hem instal·lat. Aquest arxiu permet fer tot tipus de variacions per oferir diferents serveis, així com personalització del wiki.

Podem observar alguns dels paràmetres de la configuració.

 

2. Configuració del Logo

Dins de “Monobook”, la Variable $wgLogo permet modificar la imatge que volem il·lustrar en la part superior del menú lateral esquerra..

 

3. Editar Sitenotice MW

 Quant volem modificar els continguts de la part superior en totes les pàgines que es creïn, cal editar la pàgina MediaWiki:Sitenotice

 

4. Editar Sidebar MWA

Així com la operació anterior, podem realitzar una modificació en la barra de navegació lateral esquerra. En aquest cas, cal editar la pàgina MediaWiki:Sidebar 

 

 

Nota: Totes les modificacions que fem desde el Wiki s’ha de realitzar com a administradors, ja que sinó no ens serà possible la operació.

 

Read Full Post »

Guia para instal·lar WordPress

Els passos de la instal·lació de WordPress son els següents:

 1. Crear en el proveïdor d’allotjament una base de dades MyQL. Es essencial anotar el nom de la base de dades, el nom d’usuari i la contrasenya d’accés, doncs es necessitaran per poder instal·lar el WordPress en el proveïdor d’allotjament. En el nostre cas utilitzarem el d’Elisava amb les dades proporcionades a classe.
 2. Descarregar la última versió de WordPress
 3. Pujar mitjançant un programa FTP tots els arxius al espai subministrat per el proveïdor d’allotjament. Nosaltres ho farem a través del dremeweaver per transferir la carpeta i els fitxers al servidor.
 4. Copiar els arxius WordPress al servidor web.
 5. Obrir un navegador web, accedir a la ruta on hem instal·lat la aplicació i seguir els passos d’instal·lació.
 6. ja tenim el blog instal·lat

 

Tot això ens obre un ampli ventall de possibilitats per poder personalitzar el nostre blog a través de plantilles modificant la seva estructura; tipografia, colors, imatges, etc. Hi ha multitud de temes, entre els quals els usuaris poden seleccionar el que més els hi agradi i adaptar-se a les seves necessitats. Existeixen molts llocs web dedicats a temes per WordPress; un dels més complerts es http://themes.wordpress.net.

Existeixen multitud de fonts on podem arribar a consultar per ampliar aquest coneixements i poden ser de gran ajuda. A continuació, senyalem uns quants tutorials.

Guia para instal·lar MediaWiki

Mediawiki es un software per la creació de wikis. Es el utilitzat per la wikipedia i per tant un dels més extesos.

Per tractar-se de MediaWiki d’una eina web, el procés d’instal·lació es similar independentment del sistema operatiu instal·lat.

 1. Crear en el proveïdor d’allotjament una base de dades MyQL. Es essencial anotar el nom de la base de dades, el nom d’usuari i la contrasenya d’accés, doncs es necessitaran per poder instal·lar el Mediawiki en el proveïdor d’allotjament. En el nostre cas utilitzarem el d’Elisava amb les dades proporcionades a classe.
 2. Descarregar la última versió de Mediawiki
 3. Pujar mitjançant un programa FTP tots els arxius al espai subministrat per el proveïdor d’allotjament. Nosaltres ho farem a través del Dremeweaver per transferir la carpeta i els fitxers al servidor.
 4. Copiar els arxius Mediawiki al servidor web.
 5. Obrir un navegador web, accedir a la ruta on hem instal·lat la aplicació i seguir els passos d’instal·lació.
 6. Ja tenim el wiki instal·lat

 

Nota: la configuració per defecte de MediaWiki s’estableix en el arxiu de DefaultSettings.php. El que hem de fer es copiar l’arxiu LocalSettings.php les línees que volem modificar, i editar sobre aquest últim arxiu. Com primer processa l’arxiu DefaultSettings.php i després l’arxiu LocalSettings.php, quant dos paràmetres es repeteixen, prevaleix els valors establerts en localSettings.php.

Read Full Post »

 

 

 

¿Què és un wiki? Imagina que accedeixes a una pàgina web i pots modificar casi tot el que hi ha publicat i que cada canvi apareix immediatament en la web, sense pensar per cap tipus de revisió prèvia. Amb aquest concepte, el present vídeo  ens pretén explicar d’una forma original el món wiki.

 

Tal com comenta dvdgmz, MediaWiki potser és un dels sistemes wikis més conegut, ja que fa servir un gran projecte com és Wikipedia. Permet la creació, intercanvi i revisió de continguts de forma col·laborativa. La finalitat principal és la possibilitat de crear pàgines web sobre un mateix tema que s’ alimenten de la aportació de diferents usuaris. Aquest recull d’informació compartida possibilita que es creï una comunitat que s’interessa sobre un mateix tema i que la aportació dels seus usuaris ajudi a que la web en conjunt sigui més completa.

 

Les pàgines que es formen a partir d’aquest sistema són els wikis. Aquests llocs estan formats per la informació, text, imatges, enllaços…, aportada per els usuaris, els quals la poden crear, modificar o borrar en qualsevol moment i de forma senzilla.

 

Característiques dels wikis:

 

·     Sistema multiusuari: Tothom pot aportar informació, comentar…

·     Sistema de edició oberta: Qualsevol pot editar el que ja existeix.

·     L’ edició es fa sobre el browser (navegador)

·     Alta tolerancia a errors: Això s’ aconsegueix gràcies a l’ historial, ja que pot recuperar informació ja publicada que hagi estat borrada o editada inadequadament.

·     Apartat per a discussió: És un espai on es discutiexen temes exposats fora de la pàgina mostrada. També serveix com a apartat d’ organització de la pàgina.

·     És hipertextual: Permet enllaçar pàgines entre si.

·     Fácil creació de nodes

 

 

 

FONTS

Wikipedia

Maestrosdelweb

Exemples de Wikis

  

Read Full Post »