Feeds:
Entradas
Comentarios

Posts Tagged ‘tutoria’

Guia para instal·lar WordPress

Els passos de la instal·lació de WordPress son els següents:

 1. Crear en el proveïdor d’allotjament una base de dades MyQL. Es essencial anotar el nom de la base de dades, el nom d’usuari i la contrasenya d’accés, doncs es necessitaran per poder instal·lar el WordPress en el proveïdor d’allotjament. En el nostre cas utilitzarem el d’Elisava amb les dades proporcionades a classe.
 2. Descarregar la última versió de WordPress
 3. Pujar mitjançant un programa FTP tots els arxius al espai subministrat per el proveïdor d’allotjament. Nosaltres ho farem a través del dremeweaver per transferir la carpeta i els fitxers al servidor.
 4. Copiar els arxius WordPress al servidor web.
 5. Obrir un navegador web, accedir a la ruta on hem instal·lat la aplicació i seguir els passos d’instal·lació.
 6. ja tenim el blog instal·lat

 

Tot això ens obre un ampli ventall de possibilitats per poder personalitzar el nostre blog a través de plantilles modificant la seva estructura; tipografia, colors, imatges, etc. Hi ha multitud de temes, entre els quals els usuaris poden seleccionar el que més els hi agradi i adaptar-se a les seves necessitats. Existeixen molts llocs web dedicats a temes per WordPress; un dels més complerts es http://themes.wordpress.net.

Existeixen multitud de fonts on podem arribar a consultar per ampliar aquest coneixements i poden ser de gran ajuda. A continuació, senyalem uns quants tutorials.

Guia para instal·lar MediaWiki

Mediawiki es un software per la creació de wikis. Es el utilitzat per la wikipedia i per tant un dels més extesos.

Per tractar-se de MediaWiki d’una eina web, el procés d’instal·lació es similar independentment del sistema operatiu instal·lat.

 1. Crear en el proveïdor d’allotjament una base de dades MyQL. Es essencial anotar el nom de la base de dades, el nom d’usuari i la contrasenya d’accés, doncs es necessitaran per poder instal·lar el Mediawiki en el proveïdor d’allotjament. En el nostre cas utilitzarem el d’Elisava amb les dades proporcionades a classe.
 2. Descarregar la última versió de Mediawiki
 3. Pujar mitjançant un programa FTP tots els arxius al espai subministrat per el proveïdor d’allotjament. Nosaltres ho farem a través del Dremeweaver per transferir la carpeta i els fitxers al servidor.
 4. Copiar els arxius Mediawiki al servidor web.
 5. Obrir un navegador web, accedir a la ruta on hem instal·lat la aplicació i seguir els passos d’instal·lació.
 6. Ja tenim el wiki instal·lat

 

Nota: la configuració per defecte de MediaWiki s’estableix en el arxiu de DefaultSettings.php. El que hem de fer es copiar l’arxiu LocalSettings.php les línees que volem modificar, i editar sobre aquest últim arxiu. Com primer processa l’arxiu DefaultSettings.php i després l’arxiu LocalSettings.php, quant dos paràmetres es repeteixen, prevaleix els valors establerts en localSettings.php.

Read Full Post »