Feeds:
Entradas
Comentarios

Posts Tagged ‘wiki’

MediaWiki conté aplicacions, però no sempre son del nostre agrat, per aquest motiu existeix una amplia gamma d’extensions per ampliar les nostres possibilitats de creació i serveis.

Presentem alguns projectes interessants que poden ser d’interés:

 

Germinador:

Es presenta com un recurs obert i col·laboratiu a través de la creació col·lectiva en xarxa, així com donar a conèixer experiències, identificar oportunitats d’experimentació i crear les condicions propícies perquè es puguin generar noves propostes i desenvolupar prototips i sistemes.

Es interessant veure les diferents aplicacions que té, com les “metacaixes”, ja que presenten molta informació i aquesta s’organitza a partir d’una caixa amb diferents pestanyes per contenir l’informació  o els diferents idiomes amb els que està elaborat.

 

Asignatura Multimedia – UOC

Una eina per comunicar-se entre alumnes i professor,  on podem destacar una exptenció que s’ha fet us en aquest projecte, com és “semantic forms” que pemet establir relacions semàntiques entre les seves etiquetes permetent fer formularis,, que permet fer formularis permeten així als estudiants pujar imatges amb els seus treballs. Tot això, converteix aquest espai en una eina col·laborativa que permet comentar i divulgar aquesta informació.

 

Experimenta­_Wiki:

Finalment, Experimenta_wiki es un projecte que pretén millorar el conenixement científic desde l’experiéncia de la feria Madrid es Ciencia. Aquest projecte utilitza una extenció anomenada Parcerfunción, que permet afegir condicionals dins de la programació del wiki que es fará ús per els diferents experiments que s’insertin en el wiki. Una eina interessant que pot ser útil per el nostre projecte.

Read Full Post »

Read Full Post »

Editar un Wiki

En un Wiki, l’informació està organitzada en “articles”. Podem editar els articles existents o afegir d’altres de nous, sense que això suposi dificultat ninguna. Per poder editar un wiki  s’han de seguir els següents passos.

  1. Fer un login, de manera que ens habiliti la opció “editar”.
  2. Es important saber que no estigui creada la pàgina que volem amb el contingut desitjat, per això avanç hem de cercar el contingut similar al que volem publicar. Poden passar els següents casos:

 

  • Trobar una pàgina amb contingut similar, per tant hem de donar-li a editar a la pàgina en les opcions de la barra superior, per poder modificar el contingut i fer d’aquesta una pàgina més complerta.
  • No hem trobat la pàgina, però existeix un enllaç amb vermell on hi ha una descripció igual. En aquest cas haurem de prémer sobre l’enllaç i posteriorment a editar.
  • Si no existeix l’enllaç que busquem, Editem la pàgina anterior que hauria de direccionar-nos a aquest enllaç (recordem que per fer un enllaç ha de ser del tipus [[nom]] ). Hem de tenir en compte que si no hi ha cap pàgina que enllaci a la nostre, ningú veurà la nova entrada.

    3. Per editar:

H1: = Text:=

H2: == Text:==

H3: === Text:===

Bold: Triple ‘

Italic: Doble ‘

Línea: —-

URL amb etiqueta: [[http://nom.url|etiqueta

Imatge: [[imagen:nombre.jpg]] (png, jpeg, y gif )

 Altres aplicacions: 

  • Plantilles

Principalment serveixen per poder aplicar estils, tals com recuadres de colors, alineacions predeterminats textos, d’aquesta froma ahorrem temps a la hora d’aplicar aquests en un document determinat i així mateix s’aconsegueix una uniformitat en la majoria dels articles. 

  • Categories

És important tenir en compte les diferents categories per mantenir una jerarquia a l’hora de inserció articles. Un exemple de categoria:

 [[Categoria:Nombre de la categoria]] 

 

 

FONTS:

 

Miniguias

 

Read Full Post »

Web 2.0

¿Es pot reinventar la roda? 

 

I es que quant la web va iniciar, ens va trobar amb un entorn clàssic, amb pàgines en HTML que sofrien poques actualitzacions i no tenien interacció amb l’usuari. Avui en dia, podem assegurar que s’ha reinventat, o dit d’una altre forma, ha pres una evolució natural que ha definit nous projectes a Internet, preocupant-se per brindar millors solucions als usuaris, es el que es coneix com a web 2.0.

 

 Podem trobar multitud d’exemples a Internet que son latents a dita evolució:

·     Ofoto  –> Flickr (Comunitats de fotografia)

·     mp3.com –> Emule (Baixar música)

·     Doubleclick –> Google AdSense (Serveis de publicitat)

·     Britannica Online –> Wikipedia (Enciclopèdies)

·     Espais personals –> Blogs (Pàgines personals)

 

Aquests últims son un fenòmen de major actualitat a la red, la seva definició es molt amplia i cada un el podria interpretar de forma diferent. Segons Wikipedia defineix un blog com a “un lloc web periòdicament actualitzat que recopila cronològicament textos o articles de un o variïs autors”, nosaltres afegiríem que lo rellevant d’aquest espais es precisament la opinió personal, podent barrejar les coses personals amb les públiques.

 D’una forma semblant funcionen els wikis, on qualsevol persona pot crear, modificar, esborrar el contingut de la pàgina donant-li així una índole de caràcter col·laboratiu. El seu enriquiment per medi dels enllaços fa d’ell encara major les seves entranyes en coneixement dels internautes, oferint serveis que dona lloc a la innovació de nous espais com es el cas de  wikimap, per obrir una nova visió de la tecnologia wiki que desde aquí recomanem que us endinseu en aquest immens món.  

 

En definitiva, web 2.0 som tots. 

 

 

 

FONTS:

Wikipedia

Tintachina

Maestrosdelweb

 

Read Full Post »